Akordeonistka Marie Zichová - O mně

napiště mi francais

Pár slov o mně

Na akordeon se začala se učit v Lidové škole umění v Plzni u paní učitelky Věry Blaškové a později také u pana učitele Jana Kotrče. V lidové škole umění se kromě sólové hry na akordeon, věnovala také komorní hře. V duu spolu s Radkem Dlouhým, které působilo v letech 1994-1999 pod hudební školou B. Smetany, sklidila mnoho úspěchů doma i v zahraničí. I v orchestru Pegas, kde působila od r.1994 až do r. 2000, získala mnoho ocenění. V září 2000 byla přijata ke studiu na plzeňskou konzervatoř (profesor hlavního oboru Jarmila Vlachová) a přešla z klávesového akordeonu na knoflíkový akordeon – bajan, vzhledem k možnosti lepšího rozvoje. Na tento typ nástroje se hraje nejvíce ve Francii a Rusku – tj. v akordeonově vyspělých zemích. Ale i mnoho dalších zemí na tento typ nástroje přechází (vzhledem k některým jeho přednostem).

V létě 2002 se účastnila mezinárodních kurzů ve Francii na akordeonové škole C.N.I.M.A. Na základě těchto kurzů jí byla nabídnuta možnost studia na této škole pod vedením prof. Jacques Mornet, Roman Janov, Domi Emorine a Franck Angelis. Zde úspěšně absolvovala několik soutěží. Na konci školního roku 2002/2003 ve Francii složila mezinárodní zkoušky D.E.M. v oblasti komorní hry a hry na akordeon clasique. Na základě studijních výsledků, dostala stipendium od francouzské akordeonové asociace ve Francii a mohla pokračovat další jeden rok ve studiu. V září 2004 znovu navázala na studium na konzervatoři v Plzni, které v roce 2008 úspěšně ukončila. 2010/2011 vyučovala hru na akordeon na hudební škole Maoin Cheoil na Gaillimhe v Galway, Irsku. Od roku 2012 učí hru na akordeon na hudební škole Bedřicha Smetany v Plzni. Kromě hry na klasický akordeon se věnuje i hře na digitální akordeon Roland, snaží se prosazovat akordeon jak v klasické hudbě tak v hudbě populární. Podílí se na organizaci hudebních a kulturních akcí, seminářů a festivalů.

Účastníla se mezinárodních stáží v Jugoslávii pod vedením prof. Radomíra Tomice a Vojina Vasovice. Navštívila seminář Viatcheslav Semionov, Frederic Deschamps, Jytte von Ruden a Marian Ostman. Zajímá se o Alexander Technique. Účastní se mezinárodních stáží u Claudia Jacomucciho. Absolvovala několik významných mezinárodních soutěží. Byla přizvána jako porodce do akordeonové sotěže "Accordion days in Co. Kells", Irsko.

Její koncertní program je zaměřený na klasickou hudbu, tango, jazz, francouzský musette a experimentální hudbu. K jejím oblíbeným interpretačním skladatelům patří argentinský skladatel Astor Piazzolla. Představitel osobitého tanga. Často do svého repertoáru zařazuje i skladby současného francouzského skladatele a virtuose Francka Angelise, u kterého jeden rok studovala.

Vystupuje na mnoha koncertech doma i v zahraničí v rámci festivalů, otevírání výstav, při návštěvě významných osobností, pro malé děti, důchodce i postižené. Účastnila se dobročinných koncertů pro opravu národních památek. Spolupracuje na mnoha hudebních projektech.

Ráda bych poděkovala všem, kteří mě podporují na mé umělecké dráze...a to především rodičům, příteli, Věře Blaškové, Českému hudebnímu fondu, Nadaci Život umělce a Jacques Mornet.